Knižné vydania

Polemika o viere
Adam Roman

Výber z esejí tejto stránky (s rozsahom 150 strán) vyšiel knižne 15. októbra 2002 pod názvom: Polemika o viere – Keď rozum klepe na božie dvere.

Obsahuje 12 esejí, ktoré som pre knižné vydanie zvlášť upravil, takže sa nezhodujú do detailov s textami, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke a miestami sa od nich odchyľujú značne. Knihu vydalo vydavateľstvo Eko-konzult a je distribuovaná aj do siete predajní Tesco (kde sa predáva za 149 Sk). Možno si ju však objednať aj na e-mailovej adrese vydavateľstva za 99 Sk (plus poštovné 50 Sk).

Vydavateľ sa riadil asi dobrým úmyslom, keď zvýraznil mnohé časti textu tučným písmom, čo ja sám pripúšťam na internete, ale v knižnej publikácii to nepovažujem za vkusné. Nápadným príkladom takého zásahu je esej Ježiš Ťa miluje!, ktorá na internete nemá zvýraznené ani jediné slovo, ale v knižnej podobe je tučne vysádzaných desať viet. Horšie je, že v mnohých textoch zaviedol vydavateľ odstavce odsadené pomlčkami tam, kde ja používam plynulý text, a táto úprava podľa môjho názoru nezlepšuje zrozumiteľnosť ani plynulosť textu – práve naopak. Takýmto zásahom je najviac postihnutá esej Čítajte aj Starý zákon! Tieto výčitky sa týkajú, samozrejme, iba formy, obsah nimi nebol dotknutý.

Bol som prekvapený, keď som v predajni Tesco našiel svoju knihu v oddelení Ezoterika, ale zrejme to zodpovedá duchu doby, v ktorej žijeme. Myslím si, že tento kuriózny detail iba potvrdzuje moje slová z úvodu knihy:

Proti dôsledkom kolísania cien na svetovom trhu ropy Slovensko samozrejme nemôže veľa urobiť. Sú však oblasti, v ktorých by mohlo zostať pred negatívnym vplyvom zvyšku sveta uchránené: v kultúre, svetonázore, spôsobe života, postoji k všeľudským hodnotám. Ale aj tam sa na svoju vlastnú škodu Slováci ozlomkrky ponáhľajú prispôsobiť. Slovenská spoločnosť sa dobrovoľne a s očividným nadšením dáva ovplyvňovať aj v oblastiach, v ktorých by sa nemusela, v ktorých by mohla poskytnúť svetu aj svoje originálne prínosy.

Budem čitateľom vďačný za všetky pripomienky, týkajúce sa tejto knihy. Určite mi pomôžu pri príprave ďalšieho výberu esejí do tlače.

Adam Roman: Keď na božie dvere klope rozum

Podkladom obálky je reprodukcia obrazu Trojica (El Greco, 1577).

Obsah:

ISBN 80-89044-47-6

Antológia moderného ateizmu
Adam Roman, Rastislav Škoda

Niektoré z prekladov zverejnených na tejto stránke vyšli knižne 31. augusta 2005 pod názvom: Antológia moderného ateizmu.
Zbierka obsahuje 15 esejí, zväčša z rubriky Antológia z diel iných autorov, ktoré sme s Rastislavom Škodom pre knižné vydanie zvlášť upravili, takže sa nezhodujú do detailov s textami, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke a miestami sa od nich odchyľujú značne. Pridali sme aj pár nových esejí. Knihu v pevnej väzbe, s rozsahom 185 strán, vydal vlastným nákladom Rastislav Škoda a možno si ju objednať na adrese:

Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava

alebo na adrese:
rastskoda2@gmail.com

za 240 Sk (plus poštovné). Alebo napíšte Jánovi Paradovi na adresu admin@humanisti.sk.

 Antológia moderného ateizmu

Obsah:

ISBN 80-969339-4-9