Rozhodol som sa doplniť túto stránku aj o diela iných autorov. Jeden z dôvodov je ten, že sa z diel významných osobností svetovej vedy a kultúry niekedy vytrhávajú izolované vety, a týmto citátom sa potom prisudzuje mimo kontextu celkom odlišný význam. Domnievam sa preto, že poslúžim čitateľom, ak im poskytnem celý kontext citátov známych osôb. Ďalším dôvodom je to, že mnohé z diel nie sú prístupné v slovenčine (ani v češtine).

Túto skupinu budú väčšinou predstavovať kratšie eseje, či výbery z rozsiahlejších diel, ktoré budem pomaly dopĺňať preberaním z iných zdrojov a vlastnými prekladmi. Uvítam aj návrhy čitateľov na tituly, ktoré by tu radi našli.

 1. Alexis Carrel – Človek, tvor neznámy (úryvky)

 2. Richard Dawkins – Správné a nesprávné důvody k uvěření (mimo tejto stránky)

 3. Richard Dawkins – Je věda náboženstvím? (mimo tejto stránky)

 4. Richard Dawkins – Nepravděpodobnost Boha (mimo tejto stránky)

 5. Richard Dawkins – Když náboženství vstoupí do světa vědy (mimo tejto stránky)

 6. Richard Dawkins – Prázdnota teológie

 7. Richard Dawkins, – Hadia masť a svätená voda

 8. Richard Dawkins v TV programe „Viera a rozum“

 9. Albert Einstein – Veda a náboženstvo

 10. Sigmund Freud – Filozofia života

 11. Vitalij Ginzburg – „Náboženstvo a veda – rozum a viera“

 12. Robert Ingersoll – O svätej Biblii

 13. Jacques Monod – Etika poznania

 14. Bertrand Russell – Prečo nie som kresťanom (preložil R. Škoda)

 15. Bertrand Russell – Čím prispelo náboženstvo k vývoju civilizácie? (preložil R. Škoda)

 16. Bertrand Russell – Vyznanie racionalistu (preložil R. Škoda)

 17. Bertrand Russell – Náboženstvo a morálka

 18. Bertrand Russell – Môže nás náboženstvo zbaviť starostí? (preložil R. Škoda)

 19. Bertrand Russell – Vybrané sentencie

 20. Carl Sagan – Bledomodrá bodka

 21. Viktor Trstenský – List prezidentovi Slovenskej republiky

 22. James Watson – Etika genómu

 23. Steven Weinberg – Vesmír podľa dizajnéra?

 24. Steven Weinberg v TV programe „Viera a rozum“