Modlitba ateistu

V kategórii Úvod

V sobotný podvečer 9. 4. 2005 som sa vybral na dvojhodinovú cestu autom — sám. Manželku som nechal na chalupe, kam sme odviezli sezónne ošatenie a rôzne nepotrebné predmety, a uviedol som do činnosti zásobovanie chalupy vodou. Domov som sa ponáhľal preto, lebo ma tam čakal nedoladený simulačný program a ja som sa nevedel dočkať jeho dokonalého chodu. Cesta v lúčoch zapadajúceho slnka bola príjemná a premýšľaľ som o udalostiach uplynulého týždňa. Čítaj ďalej

Rozhodol som sa doplniť túto stránku aj o diela iných autorov. Jeden z dôvodov je ten, že sa z diel významných osobností svetovej vedy a kultúry niekedy vytrhávajú izolované vety, a týmto citátom sa potom prisudzuje mimo kontextu celkom odlišný význam. Domnievam sa preto, že poslúžim čitateľom, ak im poskytnem celý kontext citátov známych osôb. Ďalším dôvodom je to, že mnohé z diel nie sú prístupné v slovenčine (ani v češtine).

Túto skupinu budú väčšinou predstavovať kratšie eseje, či výbery z rozsiahlejších diel, ktoré budem pomaly dopĺňať preberaním z iných zdrojov a vlastnými prekladmi. Uvítam aj návrhy čitateľov na tituly, ktoré by tu radi našli. Čítaj ďalej