2001 September : Polemika o vede, viere a ideológii

Ad hominem

V kategórii Pravda a viera

Polemikou s veriacimi sa ochotnícky zaoberám dosť dlho a získal som v tejto činnosti celkom slušné skúsenosti. Spočiatku som postupoval veľmi amatérsky a vyvracal som každý predložený argument. Čítaj ďalej